Remote Analysis Oy:n palvelu EKG:n pitkäaikaisrekisteröintiin

remote_a_-6_color_flip

 • Palvelua käyttävä organisaatio solmii palvelusopimuksen Remote Analysis Oy:n kanssa
 • Yksinkertainen toimintaprosessi
 • Ei vaadi investointia laitteistoon, eikä analyysiohjelmistoon
 • Ei vaadi laitteistojen, eikä ohjelmistojen laajaa osaamista
 • Rekisteröinti voidaan tehdä tutkittavan tavanomaisissa oloissa
 • Tuloksen arviointi ja diagnoosit konsultoivalta erikoislääkäriltä
 • Nopeaa ja edullista – analyyseistä peritään maksu käytön mukaan

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti

Remote Analysis Oy:n EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnissä (ns. holteroinnissa) 3-kanavaista sydänsähkökäyrää tallennetaan 24 – 72 tunnin ajan tutkittavan kantaman pienikokoisen rekisteröintilaitteen muistiin.

Tallennettuihin aineistoihin annetaan konsultoivan erikoislääkärin vastaus keskimäärin 1-3 päivän sisään rekisteröinnin saapumisesta palvelimelle. Konsultaatiolausunnoissa otetaan selkokielellä kantaa vakioaiheisiin ja erityistä huomiota kiinnitetään asiakkaalta saatuun tietoon kysymyksenasettelusta. Remote Analysis Oy:n lausuvina erikoislääkäreinä toimivat Suomen kokeneimmat rytmihäiriöihin erikoistuneet kardiologit. Lausujien kokemus tuo toimintaan varmuutta ja vähentää entisestään ns. turhien lähetteiden määrää eteenpäin erikoissairaanhoitoon.

Konsultaatio tapahtuu sähköisin varmentein suojattujen yhteyksien takaa,  kuten laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä vaatii.

Tutkimuksen käyttötarkoitukset

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti antaa hyödyllistä tietoa moniin tarkoituksiin. Merkittävin käyttöaihe on sydämen rytmihäiriöiden toteaminen. Tutkimus antaa tietoa myös muista sydänsairauden piirteistä ja sydämen toiminnan säätelystä sekä verenkierron kuormituksesta.

Tutkimuksen tavallisia käyttötarkoituksia ovat:

 • Sydämen rytmihäiriöiden toteaminen ja määrittäminen
 • Rytmihäiriöiden vaikeusasteen jatkotutkimus
 • QT-ajan mittaus ja T-aallon piirteiden arviointi eri tilanteissa
 • Eteisvärinän syketason tutkimus eri tilanteissa
 • Sykettä säätelevän hermoston toiminnan tutkiminen
 • Sepelvaltimotaudin epäily levossa ja rasituksessa ilmenevän rintakivun vuoksi
 • Lääkehoidon tehoavuuden arviointi
 • Lääkehoidon haittojen arviointi syketason, QT-ajan ja rytmihäiriön vaikeutumisen osalta
 • Sydämentahdistimen toiminnan tutkiminen
 • Työn kuormittavuuden tutkiminen

Aiheet EKG:n pitkäaikaisrekisteröintiin

Alla on esitetty EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin perusteena olevia oireita ja tiloja joissa on aihetta tutkia rytmihäiriöiden osuutta niiden ilmaantumiseen:

 • Sydämen hypähdysten tuntemukset
 • Sydämen tykytykset
 • Heikotus ja huimaus
 • Hetkellinen tajuttomuus
 • Hengästyminen rasituksessa
 • Kivun ja puristuksen tunne rinnassa
 • Sydämen vajaatoiminta (hengenahdistus, turvotukset) rytmihäiriöpotilaalla
 • Aivohalvaus mahdollisen eteisvärinän seurauksena
 • Sukulaisella todettu vakava rytmihäiriö
 • Sydänfilmissä todetut poikkeavuudet, joihin saattaa liittyä rytmihäiriöitä

Lisää aiheesta
Sydämen rytmihäiriöt